lumbini_province_profile
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
कात्तिक ३, २०८० मनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निझी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्‍‍र्थापना लाभग्राही विवरण असोज, २०८०
असोज १, २०८० मनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निझी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्‍‍र्थापना लाभग्राही विवरण भदौ, २०८०
भदौ १, २०८० मनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निझी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्‍‍र्थापना लाभग्राही विवरण साउन, २०८०
साउन १, २०८० मनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निझी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्‍‍र्थापना लाभग्राही विवरण असार, २०८०
असार ११, २०८० मनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निझी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्‍‍र्थापना लाभग्राही विवरण जेष्ठ, २०८०
जेठ १९, २०८० मनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निझी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्‍‍र्थापना लाभग्राही विवरण वैशाख, २०८०
जेठ १०, २०८० मनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निझी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्‍‍र्थापना लाभग्राही विवरण चैत्र, २०७९