सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
पुस ३०, २०७८ माघी/माघे संक्रान्तिको अवसरमा सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति २०७८/०९/३०
पुस २९, २०७८ रेडियो कार्यक्रम प्रसारण अनुदान वितरणका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना
पुस २९, २०७८ टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण अनुदान वितरणका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना
पुस २८, २०७८ सूचिकृत भएका रेडियोहरूको विवरण
पुस २८, २०७८ सूचिकृत भएका टेलिभिजनहरूको विवरण
पुस २८, २०७८ सूचिकृत भएका छापा संचार माध्यमहरुको विवरण
पुस २२, २०७८ सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सूचना ।
पुस १९, २०७८ शिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा प्रि-फ्याब भवन निर्माण सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना मिति २०७८/०९/१९
पुस ७, २०७८ शिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा मसलन्द सामग्री खरिद सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/०९/०७)
मंसिर २६, २०७८ सूचिकृत हुने सूचनाको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा
मंसिर १६, २०७८ सन्देशमूलक सूचना सामग्री प्रकाशन गर्न ईच्छुक छापा संचार माध्यमहरूलाई सूचिकृत हुन आव्हान गरिएको सूचना
मंसिर १६, २०७८ कार्यक्रम प्रसारण गर्न इच्छुक रेडियोहरूलाई सूचिकृत हुन आव्हान गरिएको सूचना