सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
असार १५, २०७८ मनसुन पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना-२०७८
असार ६, २०७८ संझौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना ।
असार १, २०७८ मन्त्रालयबाट खरिद हुने मेशिनरी औजारको शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना । मिति २०७८/०३/०१
जेठ १३, २०७८ सिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा मेशिनरी औजार खरीद सम्बन्धी सूचना मिति: २०७८/०२/१३
जेठ ४, २०७८ मन्त्रालयबाट प्रकाशित विपद् व्यवस्थापन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना (प्रकाशित मिति २०७८/०२/०४)
बैशाख ७, २०७८ शिलबन्दी दरभाउपरद्बारा प्रि-फ्याब सभाहल निर्माण सम्बन्धि सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८/०१/०७)
चैत २७, २०७७ सिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा सभाहल निर्माण सम्बन्धी काम हाललाई स्थगन गरिएको सूचना । प्रकाशित मिति: २०७७/१२/२७
चैत १२, २०७७ शिलबन्दी दरभाउपरद्बारा प्रि-फ्यान सभाहल निर्माण सम्बन्धि सूचना (प्रकाशित मितिः २०७७/१२/१२)
चैत १०, २०७७ समायोजन संशोधनको सहमति सम्बन्धी सूचना
चैत ४, २०७७ शिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा मन्त्रालयको लागि मेशिनरी औजार खरिद सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७७/१२/०४)
चैत ३, २०७७ अन्य अनुदान कार्यक्रमको क्षेत्रभित्र नपरेका संचार क्षेत्र सम्बद्ध संघ/संस्था तथा क्लबहरुलाई अनुदान प्राप्त गर्नका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना ।
चैत ३, २०७७ संचार माध्यमलाई कार्यक्रम उत्पादन र प्रशारण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बमोजिम यस मन्त्रालयमा सूचिकृत भएका छापा संचार माध्यमलाई सन्देशमूलक सूचना सामग्री प्रकाशनार्थ सम्झौता गर्न आउनको लागि सूचना