प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
असोज १३, २०७९ स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९
असोज १३, २०७९ जगदीशपुर बर्ड स्याञ्चुरी (पंक्षी संरक्षण क्षेत्र) को कार्ययोजना (०७९/८०-०८३/०८४)
असोज १३, २०७९ प्रदेश सभा नियमावली, २०७९
असोज ११, २०७९ वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९
असोज ११, २०७९ वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९
असोज ३, २०७९ प्रदेश पदकद्वारा विभूषित हुनुभएका महानुभावहरुको विवरण २०७९।०६।०३
भदौ ३०, २०७९ सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९
भदौ २८, २०७९ तिला जनयुद्ध संग्रहालय विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७९
भदौ २८, २०७९ चुन्वाङ्ग शान्ति संग्रहालय विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७९
भदौ २८, २०७९ प्रादेशिक सांस्कृतिक पाल्पा दरबार संग्रहालय विकास समिति (गठन)(पहिलो संशोधन) आदेश २०७९
भदौ २१, २०७९ लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची २ मा गरिएको हेरफेर सम्बन्धी सूचना
भदौ १६, २०७९ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७९