प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
फागुन १७, २०७७ बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन ऐन, २०७७
फागुन १७, २०७७ सुशासन नियमावली, 2077
पुस २९, २०७७ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची-२ मा गरिएको हेरफेर
पुस २९, २०७७ प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) कार्यविधि, 2077
पुस २९, २०७७ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन
पुस २९, २०७७ २०७७ साल असोज २० गते मंगलबार राती १२:०० बजेबाट अधिवेशन अन्त्य भएको
पुस २९, २०७७ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०७७
पुस २९, २०७७ वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
पुस २९, २०७७ प्रदेशको राजधानी र नामाकरण सम्बन्धी सूचना
पुस २९, २०७७ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७
पुस २९, २०७७ प्रदेश पदकद्वारा विभूषित हुनुभएका महानुभावहरुको विवरण (२०७७/०६/०३)
पुस २९, २०७७ सञ्चारमाध्यमलाई कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७