प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
असार १७, २०७९ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (तेश्रो संशोधन) नियमावली, २०७९
जेठ १२, २०७९ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना
जेठ १२, २०७९ प्रदेश वन नियमावली, २०७९
बैशाख ७, २०७९ प्रदेश स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८
बैशाख ७, २०७९ बि.सं. २०७९ सालको लागि लुम्बिनी प्रदेशमा थप सार्वजनिक एवं पर्व बिदा सम्बन्धी सूचना
चैत २९, २०७८ प्रदेश युवा परिषद विकास समिति गठन आदेश २०७८
चैत १७, २०७८ विश्वविद्यालय नियमावली, २०७८
चैत १७, २०७८ प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८
चैत १७, २०७८ पर्यटन विकास परिषद् नियमावली, २०७८
चैत १५, २०७८ द्बन्द प्रभावित स्वरोजगार कार्यक्रम (सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८
चैत १४, २०७८ प्रदेश सहकारी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८
फागुन १०, २०७८ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी अनुसूची २ मा गरिएको हेरफेर सम्बन्धी सूचना