प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
मंसिर ८, २०८० लुम्बिनी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको सम्बन्धी सूचना
कात्तिक २३, २०८० संचारकर्मी सम्मान तथा पुरस्कार वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, 20८०
कात्तिक १४, २०८० अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्‍चालन) नियमावली, २०८०
कात्तिक १४, २०८० स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्‍चालन, नविकरण तथा स्तरोन्नति (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८०
कात्तिक १४, २०८० अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेशहरु खारेजीको सूचना ।
असोज ११, २०८० लु्म्बिनी प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य संचालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८०
साउन २८, २०८० प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना ।
साउन २२, २०८० स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन, नविकरण तथा स्तरोन्नती सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८०
साउन १५, २०८० करार कर्मचारी व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०
साउन ४, २०८० कार्यविभाजन नियमावली २०७९ को अनुसूची १ र अनुसूची २ मा संशोधन
साउन ३, २०८० प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८०
साउन ३, २०८० प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८०