आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय

लुम्बिनी प्रदेश 

मुकाम: बुटवल, रुपन्देही

 

    अफिस फोन:  

 

०७१-५५०६२७

प्रशासन फोन :

 

०७१-५४२३४३ 

कानुन फोन :

 

०७१-५४९००२

शान्ति सुरक्षा फोन:

 

०७१ -५४७७२० 

सूचना केन्द्र फोन :

 

०७१-५४९६६२

फ्याक्स :

 

०७१-५५०६११

टोल फ्री नं:

 

१६६०७१५२०२० 

Facebook:

 

 https://www.facebook.com/moial.p5/

Linkein: 

 

https://www.linkedin.com/company/moiac-lumbini

                                      

 

 

 

 

 

Map


View Larger Map