भाग-१
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
पुस ८, २०८० प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०८०