प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
जेठ १६, २०८० अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना
जेठ १६, २०८० लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्ति सम्बन्धी सूचना
जेठ १६, २०८० प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रिको सिफारिसमा नियुक्ति र कार्यविभाजन गरी पुनर्गठन गर्नु भएको सम्बन्धी सूचना
जेठ ५, २०८० मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची-२ मा हेरफेर सम्बन्धी सूचना
बैशाख २९, २०८० लुम्बिनी प्रदेश सभाको चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको सम्बन्धी सूचना
बैशाख २४, २०८० मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी सूचना, २०८०
बैशाख २४, २०८० लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी सूचना
चैत २६, २०७९ बि.सं. २०८० सालको लागि लुम्बिनी प्रदेशमा थप सार्वजनिक एवं पर्व बिदा सम्बन्धी सूचना
चैत १५, २०७९ माननीय मन्त्रीज्यूहरुको जिम्मेवारी हेरफेर सम्बन्धी सूचना
चैत १४, २०७९ मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ को क्र.सं. १ मा हेरफेर सम्बन्धी सूचना
चैत २, २०७९ लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी विनियम, २०७९ र लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम, २०७९ सम्बन्धी सूचना
चैत २, २०७९ मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा जिम्मेवारी हेरफेर र नियुक्ति सम्बन्धी सूचना