प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
असोज ३, २०७८ प्रदेश पदकद्वारा विभूषित हुनुभएका महानुभावहरुको विवरण २०७८/०६/०३
भदौ १८, २०७८ प्रदेश मन्त्रिपरिषदको हेरफेर र कार्यविभाजन सम्बन्धी सूचना
भदौ १८, २०७८ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७८ को अनुसूची १र२ हेरफेर सम्बन्धी सूचना
भदौ १८, २०७८ प्रदेश नं. ५, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसूची १ हेरफेर सम्बन्धी सूचना
भदौ ११, २०७८ लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्ति सम्बन्धमा
भदौ ७, २०७८ उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको शुल्क तथा दस्तुरको दररेटको सूचना
भदौ ७, २०७८ आ.व. ०७८/०७९ मा उद्योगहरुको दर्ता तस्तुर छुट सम्बन्धी सूचना
साउन ३२, २०७८ संख्या ०७ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना
साउन ३२, २०७८ संख्या ०६ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना
साउन ३२, २०७८ अतिरिक्ताङ्क १७ नियुक्ति र कार्यविभाजन गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धी सूचना
साउन ३२, २०७८ अतिरिक्ताङ्क १६ लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी सूचना
साउन १४, २०७८ उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यभार सम्बन्धी सूचना