प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
मंसिर २५, २०७९ पर्यटन नियमावली, २०७९
असोज १३, २०७९ प्रदेश सभा नियमावली, २०७९
साउन ६, २०७९ जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली २०७९
असार १७, २०७९ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (तेश्रो संशोधन) नियमावली, २०७९
जेठ १२, २०७९ प्रदेश वन नियमावली, २०७९
चैत १७, २०७८ विश्वविद्यालय नियमावली, २०७८
चैत १७, २०७८ प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८
चैत १७, २०७८ पर्यटन विकास परिषद् नियमावली, २०७८
चैत १४, २०७८ प्रदेश सहकारी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८
पुस २४, २०७८ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८
पुस १६, २०७८ प्रदेश नं. ५, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
मंसिर ५, २०७८ उद्यम विकास कोष सञ्चालन (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७८