प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
कात्तिक १४, २०८० अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्‍चालन) नियमावली, २०८०
कात्तिक १४, २०८० स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्‍चालन, नविकरण तथा स्तरोन्नति (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८०
बैशाख १७, २०८० प्रदेश वन नियमावली (पहिलो संशोधन), २०८०
फागुन १, २०७९ प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९
मंसिर २५, २०७९ पर्यटन नियमावली, २०७९
असोज १३, २०७९ प्रदेश सभा नियमावली, २०७९
साउन ६, २०७९ जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली २०७९
असार १७, २०७९ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (तेश्रो संशोधन) नियमावली, २०७९
जेठ १२, २०७९ प्रदेश वन नियमावली, २०७९
चैत १७, २०७८ विश्वविद्यालय नियमावली, २०७८
चैत १७, २०७८ प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८
चैत १७, २०७८ पर्यटन विकास परिषद् नियमावली, २०७८