प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
असार १७, २०७९ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (तेश्रो संशोधन) नियमावली, २०७९
जेठ १२, २०७९ प्रदेश वन नियमावली, २०७९
चैत १७, २०७८ विश्वविद्यालय नियमावली, २०७८
चैत १७, २०७८ प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८
चैत १७, २०७८ पर्यटन विकास परिषद् नियमावली, २०७८
चैत १४, २०७८ प्रदेश सहकारी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८
पुस २४, २०७८ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८
पुस १६, २०७८ प्रदेश नं. ५, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
मंसिर ५, २०७८ उद्यम विकास कोष सञ्चालन (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७८
साउन ३२, २०७८ प्रदेश न. ५, प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन, पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८
साउन १०, २०७८ प्रदेश तथ्याङ्क नियमावली, २०७८
बैशाख २८, २०७८ प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७८