प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
बैशाख ७, २०८१ प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०८०
पुस १, २०८० लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ऐनहरुको सङ्‍ग्रह ।
साउन २२, २०८० स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन, नविकरण तथा स्तरोन्नती सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८०
साउन ३, २०८० प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८०
साउन ३, २०८० प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८०
साउन २०, २०७९ लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७९
साउन ४, २०७९ खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९
साउन ४, २०७९ संचार माध्यम ऐन, २०७९
साउन ४, २०७९ प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९
साउन ४, २०७९ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९
पुस १६, २०७८ प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७८
मंसिर १६, २०७८ प्रदेश वन ऐन, २०७८