प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
पुस १६, २०७८ प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७८
मंसिर १६, २०७८ प्रदेश वन ऐन, २०७८
असोज २२, २०७८ प्रदेश पदक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७८
असोज २२, २०७८ प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८
असोज २२, २०७८ प्रदेश विनियोजन ऐन २०७८
असार २१, २०७८ सेवा तथा पुनर्स्थापना कोष ऐन, २०७८
असार २१, २०७८ विश्वविद्यालय ऐन, २०७८
जेठ १८, २०७८ पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन, २०७७
बैशाख २८, २०७८ बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन ऐन, २०७७
फागुन १७, २०७७ बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन ऐन, २०७७
पुस २९, २०७७ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०७७
पुस २९, २०७७ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७