प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
साउन २०, २०७९ लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७९
साउन ४, २०७९ खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९
साउन ४, २०७९ संचार माध्यम ऐन, २०७९
साउन ४, २०७९ प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९
साउन ४, २०७९ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९
पुस १६, २०७८ प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७८
मंसिर १६, २०७८ प्रदेश वन ऐन, २०७८
असोज २२, २०७८ प्रदेश पदक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७८
असोज २२, २०७८ प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८
असोज २२, २०७८ प्रदेश विनियोजन ऐन २०७८
असार २१, २०७८ सेवा तथा पुनर्स्थापना कोष ऐन, २०७८
असार २१, २०७८ विश्वविद्यालय ऐन, २०७८