असार २०, २०७८

लुम्बिनी प्रदेशबाट इजाजत पत्र प्राप्त टेलिभिजनहरुलाई आ.व. ०७७/०७८ को लागि इजाजत पत्र दिदाँ लाग्ने दस्तुरको दश प्रतिशत नवीकरण दस्तुर छुट दिने