भाग-३
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
जेठ २९, २०८१ मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना ।
जेठ २९, २०८१ मुख्य न्यायधिवक्ता नियुक्ती सम्बन्धी सूचना ।
बैशाख ३०, २०८१ मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना ।
बैशाख १३, २०८१ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७९ को अनुसूची-१ र अनुसूची-२ हेरफेर सम्बन्धी सूचना ।
बैशाख १३, २०८१ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७९ को अनुसूची-१ र अनुसूची-२ हेरफेर सम्बन्धी सूचना ।
बैशाख १२, २०८१ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना ।
बैशाख ४, २०८१ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन तथा कार्यविभाजन सम्बन्धी सूचना ।
बैशाख ४, २०८१ मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी सूचना ।
चैत २७, २०८० प्रदेश सभा सचिवालयको अधिवेशन आह्रान सम्बन्धी सूचना
चैत २७, २०८० लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २०८१ सालका सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
चैत २७, २०८० साठी वर्ष उमेर पुगेका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको विदाई सम्मान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
चैत २५, २०८० वन सेवाका कर्मचारीहरुको लागि पोशक संहिता (ड्रेस कोर्ड) कार्यविधि, २०८०