भाग-२
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
माघ ७, २०८० प्रदेश निजामति सेवा नियमावली, २०८०