मुख्यमन्त्री एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम माननीय कुल प्रसाद के.सी.