अधिकृत सातौं परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम तुल्सि राम अधिकारी
टेलिफोन नम्बर 9860704074
इ-मेल tratulsi@gmail.com